Brinkhaus

Automatisch voedersyteem voor geiten
Hooi word gesneden, en voor de geiten gebracht.