Meijer

Recht en schoon liggen, zonder mest in de box.
Diepstrooisel met zand.