Van Zoelen

Instrooisysteem voor zand met 7 m3  bunker
Strooier uitgevoerd met dwars afworp.
Zodat met 1 rail de dubbele boxrij van zand voorzien kan worden.