AnobiuM

Naast stalinrichting kunt u bij ons ook terecht voor ongediertebestrijding. Wij zijn gecertificeerd volgens het EVM.

Huis muizen

Mus musculus (domesticus) (Lat.)

Bestrijding van muizen

Heeft u last van muizen? AnobiuM is gespecialiseerd in de bestrijding van muizen.

Particulier:
AnobiuM zal in samenspraak met de bewoners een bestrijdingsplan opstellen om de aanwezige muizen te bestrijden. Tijdens deze bestrijdingsacties zal AnobiuM adviezen geven om grote problemen met muizen in de toekomst te voorkomen.

Bedrijven:
Door een preventieve aanpak d.w.z regelmatige inspectie (minimaal 8x per jaar) van terrein op muizen, gebouwen en opgeslagen producten kan AnobiuM problemen voorkomen. Voor u is het van belang om de bouwkundige toestand van uw pand en de hygiëne in het algemeen te bewaken.

AnobiuM kan u helpen muizen actief te bestrijden. Wacht dus niet langer en neem contact met ons op.

Uiterlijk van muizen

Huis muizen zijn slanke diertjes van 8-10 cm lang met een spitse snuit. De staart van muizen hebben ongeveer dezelfde lengte als het lichaam. Huis muizen hebben een grijsbruine vacht die op de buik iets lichter is dan op de rug. Huis muizen wegen 14-20 gram.

Leefwijze van muizen

Muizen zijn na twee maanden seksueel volwassen. Vrouwtjes muizen hebben 8 à 10 worpen per jaar. De draagtijd is ongeveer 3 weken en het aantal jongen per worp is ongeveer 8.

Huis muizen eten eigenlijk alles maar hebben een duidelijke voorkeur voor granen, spek, kaas en zoetigheid. Muizen eten 3 – 5 gram voedsel per dag. Ook het benodigde vocht halen muizen uit de voeding.

Algemene informatie over muizen

Huis muizen zijn een van de meest voorkomende knaagdieren, als cultuurvolgers hebben de muizen de mens vanuit Zuidwest Azië over de hele wereld gevolgd. Muizen komen het gehele jaar voor in gebouwen en veroorzaken vooral knaagschade aan producten, materialen en bedrading.

Muizen bestrijding is dus een must! Muizen hebben een groot aanpassingsvermogen en leven overal waar voldoende voedsel aanwezig is, helaas is dat ook daar waar mensen met de bereiding en opslag van voedsel bezig zijn. Muizen zijn heel nieuwsgierig en beschadigen met hun geknaag allerlei producten en materialen en tevens brengen ze ziektekiemen over. Door het beschadigen en vervuilen zijn muizen ongewenst.

Wering van muizen

Door goede bouwkundige voorzieningen, zoals goed sluitende deuren, smalle ventilatie openingen en openingen in muren kleiner dan 5 mm, enz. kan men muizen buiten houden.

Ook een goede hygiëne (nette opslag van producten en verwijdering van afval, periodiek schoonmaken van ruimten, e.d) is van belang om de aanwezigheid van muizen te weren.

Bruine ratten

Rattus Norvegicus (Lat.)

Bestrijding van ratten

Heeft u last van ratten? AnobiuM is gespecialiseerd in de bestrijding van ratten.

AnobiuM zal op strategisch gekozen plaatsen wijze lokaasdepots inrichten. De knaagdierbestrijdingsmiddelen (rodenticiden) die AnobiuM gebruikt voor de bestrijding van ratten, zijn door het College Toelating Bestrijdingsmiddelen goedgekeurd.  Na gemiddeld 14 à 21 dagen is uw omgeving afhankelijk van de overlast ontdaan van ratten.

AnobiuM kan u helpen ratten actief te bestrijden. Wacht dus niet langer en neem contact met ons op!

Uiterlijk van ratten

Bruine ratten of riool ratten hebben over het algemeen een grijsbruine of rossige vacht. Er is echter een grote variatie in kleuren tot wit (albino) toe. Ratten zijn stevig gebouwd en hebben een vrij stompe snuit, een dichte vacht en duidelijk zichtbare oren. De vrijwel onbehaarde dikke staart van ratten (ca. 20 cm) is korter dan het lichaam (ca 25 – 30 cm). Het gewicht van volwassen bruine ratten is gemiddeld 400 – 500 gram.

Leefwijze van ratten

Bruine ratten komen zeer algemeen voor. Het zijn zogenaamde “cultuurvolgers”, omdat ze zich uitstekend kunnen aanpassen aan de mens. Ratten zijn goede zwemmers en gravers en voelen zich thuis in riolen, op stortplaatsen, in en om maïsvelden enz… Bruine ratten zijn alleseters en zijn daarom overal te vinden waar een groot voedselaanbod is, bij voorkeur in een vochtige omgeving. Het bestrijden van ratten is dus een must! De ontwikkeling van bruine ratten is vrij snel; de vrouwtjes zijn na ca. 3 maanden geslachtsrijp en kunnen tot wel 15 worpen van 5 – 10 jongen ter wereld brengen. De gemiddelde levensduur van ratten in het veld is ongeveer 1 jaar.

Algemene informatie over ratten

De bruine ratten geven, zoals boven beschreven, er de voorkeur aan om zich in de directe nabijheid van de mens en zijn gebouwen, voorraden en afval op te houden. In waterrijke gebieden kunnen ratten overbrenger zijn van de Ziekte van Weil en ook in de intensieve veehouderij kunnen ze diverse ziekten overbrengen. Ratten vervuilen en beschadigen voorraden en kunnen door hun knaagdrift (o.m. aan kabels) kortsluiting veroorzaken. Het bestrijden van ratten is dus een must! Bruine ratten in de directe omgeving van de mens zijn dan ook ongewenst.

Wering van ratten

Door goede bouwkundige voorzieningen, zoals goed sluitende deuren, smalle ventilatieroosters enz., kan men ratten buiten houden. Ook een goede hygiëne (opslag en verwijderen van afval, nette opslag van producten, periodiek schoonmaken van ruimten, e.d.) is van belang om de aanwezigheid van ratten tegen te gaan.

Zwarte ratten

Rattus rattus (Lat.)

Uiterlijk van zwarte ratten

Zwarte ratten zijn blauwgrijs tot zwart van kleur. De buik is lichter van kleur, zelfs tot geelwit. Er komen kleurvariëteiten voor (Alexandrijnse rat). Zwarte ratten zijn slank gebouwd met een vrij spitse snuit met grote ogen en oren. De staart van zwarte ratten is duidelijk langer (20 – 25 cm) dan het lichaam (15 – 23 cm). Het gewicht van volwassen zwarte ratten is gemiddeld 150 – 250 gram.

Leefwijze van zwarte ratten

Zwarte ratten komen nog vrij algemeen voor. Het zijn uitstekende klimmers, waardoor men ze veelal hoog in gebouwen aantreft. Zwarte ratten voeden zich met vele producten, met een voorkeur voor granen, zaden en vruchten.

De ontwikkeling van zwarte ratten is vrij snel; de vrouwtjes zijn na ca. 3 maanden geslachtsrijp en kunnen in een periode van 2 jaar ca. 10 worpen van 6 – 10 jongen voortbrengen. De gemiddelde levensduur van zwarte ratten is ca. 2 jaar.

Algemene informatie over zwarte ratten

Zwarte ratten zijn al vele eeuwen in ons land aanwezig (was in de Middeleeuwen overbrenger van de pest). Deze ratten komen voornamelijk voor in gebouwen (ook in dierverblijfsplaatsen), aan boord van schepen en in de havengebieden. Ze vervuilen en beschadigen voorraden en materialen.

Wering van zwarte ratten

Door goede bouwkundige voorzieningen, zoals goed sluitende deuren, smalle ventilatieopeningen, enz. kan men ratten buiten houden. Ook een goede hygiëne (opslag en verwijdering van afval, nette opslag van producten, periodiek schoonmaken van ruimten, e.d.) is van belang om de aanwezigheid van ratten tegen te gaan.