Ventilatie

DSC00651-(2)Goede stalventilatie is van groot belang voor uw melkvee. Dierwelzijn neemt bij hittestress, aanmerkelijk af. Hittestress ontstaat op het moment dat een koe haar lichaamswarmte onvoldoende kan afstaan aan haar omgeving. Dit kan al bij een temperatuur van 23° C met een luchtvochtigheid van 70%. Door juiste ventilatie worden schadelijke gassen in de stal snel afgevoerd. Tevens dalen de luchtvochtigheid en temperatuur in de stal. Hierdoor ontstaat een gezond en droog stalmilieu, waarin ziektedruk afneemt en dierwelzijn toeneemt. Hoger dierwelzijn vertaalt zich in productie en dus in úw rendement!

Zijwandventilatie betrekken wij van ATO AGRO. Tevens kunnen er maatoplossingen voor u verzorgt worden. Zoals oprolpoorten, open frontstallen,  afscherming opslag bijproducten.