Instrooirobot

Hier hebben wij instrooisystemen geinstalleerd:

Waarom een automatisch instrooisysteem voor zand?

Al vele jaren wordt er geëxperimenteerd met een ligbed van zand. Onderzoek en praktijk tonen keer op keer aan dat zand het allerbeste ligbed is voor de koe. Tegenwoordig worden er aan koeien die 11000 kg of meer per jaar produceren hoge eisen gesteld. Kortgezegt zijn het topsporters.  Bij een goed ligbed ligt een koe 12 tot 14 uur per dag, tijdens het liggen is de bloedstroom richting het uier optimaal, gevolg hiervan is dat een koe die goed en comfortabel ligt meer en gemakkelijker melk produceert.

In zand kunnen zich praktisch geen bacteriën ontwikkelen, wat weer een groot voordeel is qua bacteriedruk in het ligbed.
Zand koelt snel af als een koe haar ligplaats verlaat, waardoor de omstandigheden voor bacteriën verslechteren. Een rubberen boxbedekking houdt de warmte langer vast. Een koe ligt graag in zand, het creëert haar eigen ligbed, waardoor ze overal gelijkmatig belast word. Dus geen drukpunten meer op de hak.

Een ligbed van zand heeft niet altijd de zelfde hoogte, na een paar dagen heeft de koe er een bepaalde hoeveelheid zand uitgewerkt. Om een vlak ligbed te behouden moet er zand bijgevuld worden. De ligboxen hebben een bepaalde afstelling om de koe recht in haar ligbed te laten liggen, waardoor de koe haar ligbed niet vervuild met mest. Indien het ligbed 1 keer per week bijgevuld word, wat nu in de praktijk het meest voorkomt, ligt de koe na het bijvullen in principe te hoog, en na 6 dagen in een kuil en te laag. Als de koe te laag ligt klopt de maatvoering van de ligbox niet meer en kan deze scheef gaan liggen en haar ligbed bevuilen. Veel veehouders zien er tegenop om elke dag zand bij te vullen. Arbeidstechnisch is dit vaak een te groot probleem, en men neemt het nadeel van een te diep ligbed dan voor lief.

Een klant zocht naar een oplossing voor dit probleem, en heeft dit gevonden in een automatisch instrooisysteem voor zand. Na ons bezoek aan Denemarken is ons enthousiasme alleen maar gegroeid. Deze machine strooit elke dag de ligplaatsen op, hierdoor behoud men de juiste hoogte in het ligbed. Het zandverbruik is veel minder. Door elke dag op te strooien heeft de koe elke dag een fris ligbed, dus minder vervuiling van het ligbed. Hoeveelheid is computer gestuurd, en in te stellen op het verbruik. Arbeidstechnisch is het veel minder belastend. Tijdens het opstrooien wordt het vee niet verstoord, wat de rust in de stal ten goede komt.

Rust en regelmaat is in de melkveehouderij een gouden regel, en daar voldoet dit systeem aan.

Luxembourg (146)

Instrooisysteem Biobedding