Van der Veen – Meijer

  • Instrooisysteem volgens Maatlat voorwaarden.  (10 punten)
  • 2 maal 750 ltr strooier
  • Hakseltafel met weeginrichting
  • Aandruk systeem tijdens vullen met perslucht.  100 % meer kg per vulling.
  • Loggen van werktijden en kg product per dag.   Incl terugzien historie.